Bossens Psykiatri og Sikkerhed

test kommer

Hvem er BPS?

Vi er et mindre firma i Nordjylland med stor erfaring i at arbejde med sikkerhed i særligt komplekse og akutte situationer. Vi kan hjælpe med at øge trivsel for svært udfordrede borgere, og samtidig kan vi være med til at afhjælpe de svære dilemmaer og belastninger, som personalet kan stå i.

Vi træder til når situationen kalder ekstra sikkerhed for både borger og personale. Det kan være situationer hvor borgeren oplever tilbagegang i sygdomsforløb, som f.eks. delirøse og psykotiske tilstande, sårbare situationer som overflytning mellem evt. behandlingspsykiatri eller hjem til plejecenter, aflastning eller andet som f.eks. indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Vi tilbyder både akutte, midlertidige eller længerevarende indsatser. Kontakt

Det er vores overbevisning, at firmaets størrelse, har betydning for det nære samarbejde mellem medarbejdere og ledere og dermed øger det også trygheden i de yderst komplekse situationer vi arbejder i. Vi oplever ydermere at kontakten med kunderne bliver genkendelig, hvorfor det øger muligheden for en hurtigere og mere effektiv indsats ved borgerne. Vi har også fokus på at skabe kontinuitet og genkendelighed ved borgeren, da dette kan være med til øge tryghed.
Vi bestræber os altid på at have den bedste dialog med kunderne, således der er tydelighed omkring opgaveløsningen og hvornår en opgave opstartes og afsluttes.

Vi sikrer at vores medarbejdere har de nødvendige kompetencer med kontinuerlig og relevant træning til at kunne indgå i relationer, hvor der skal skabes tryghed og sikkerhed.

Vi tilbyder

  • Vi levere: Pædagogisk sikkerhedspersonale
  • Vi levere: Dørmænd
  • Vi levere: Event vagter