Bossens Psykiatri og sikkerhed

test kommer

Vi hjælper med pædagogisk sikkerhedspersonale

Vi er specialister i konfliktnedtrappende relationsarbejde. Vi kan hjælpe der hvor borgere har brug for en akut, midlertidig eller længerevarende indsats, hvor der er behov for at skabe ro for borgeren, men også tryghed og sikkerhed for personalet.
Vi har fokus på en tæt en-til-en kontakt med borgeren, uanset hvilken situation borgeren er i og hvilke udfordringer borgeren kæmper med.
Vi er opsøgende på at møde borgeren med en respektfuld og anerkendende tilgang, hvor vi er nysgerrige på borgerens interesser, relationer og hobbyer. Vi har forståelse for borgere der er kognitivt udfordret, hvor det f.eks. kan være svært for borgeren at magte egenomsorg. Her er vi kreative og tålmodige i vores tilgang til borgeren, og vi har altid fokus på at støtten ydes på borgerens præmisser.

Vi kan være behjælpelig med at skærme borgeren for omgivelserne, når det er nødvendigt, og i et tæt samarbejde med det faste personale. Vores hovedfokus er at være med til at skabe en god døgnrytme for borgeren, således borgeren aktiveres i dag tiden og dermed enten opretholder eller får genskabt en god søvnrytme.
Igennem et tæt samarbejde med personalet kan vi være med til at sikre borgerens ve og vel. Det er vigtigt for os at have en god dialog med personalet, idet personalet oftest kender borgeren bedst. Her kan der være mange nyttige fif om borgeren til f.eks. at kunne skabe ro, men også om borgerens sundhedstilstand, som skal opretholdes.

Vi bistår derfor også med pædagogisk støtte til borgeren, for at skabe sikkerhed og tryghed i plejesituationer, når personalet vurderer at det er aktuelt. Derfor handler vores tilstedeværelse i høj grad også om at personalet kan være trygge i opgaveudførelsen. Både i forhold til den aktuelle borger, men også til at varetage øvrige opgaver.
Det er vigtigt for os, at man kan være tryg i sit arbejde, selvom man arbejder med særligt komplekse opgaver. Vi vil derfor også søge dialog med både leder og personale, om der er specifikke behov og ønsker til varetagelsen af opgaven, således personalet mindsker fysiske og psykiske stressbelastninger, der påvirker arbejdsmiljøet. Vi gør alt for at blive en del af det miljø vi arbejder i, samt hjælper gerne til med andre opgaver, når der er ro ved den aktuelle borger.

Det kan du forvente af vores medarbejdere:
Vi træder til i situationer hvor konflikten enten er opstået eller i komplekse situationer, hvor konflikten kan opstå. Vores medarbejdere er trænet i at håndtere voldsomme konflikter på de mest nænsomme måder. Vi har fokus på at afslutte konflikten før den eskalerer. Vi holder os opdateret på ny viden og anvender som udgangspunkt Low Arousel som metode. Hvis borgeren er særlig aktiv, imødekommer vi borgeren og dennes individuelle behov og tilpasser os herefter.
Vores ledelse deltager aktivt i det pædagogiske arbejde ved borgeren, således vi hele tiden sikrer at vi leverer den indsats som opgaven kalder på.
Som pædagogisk sikkerhedspersonale har vi en faglig viden og erfaring, der gør os i stand til at hjælpe i de mest komplekse situationer. Vi sikrer at vores medarbejdere har de nødvendige kompetencer med kontinuerlig og relevant træning til at kunne indgå i relationer, hvor der skal skabes tryghed og sikkerhed. Vi anvender ekstern supervisor til at dygtiggøre os indenfor de komplekse opgaver.

Vi bestræber os på at træde til nu og her – giv os et kald!

 • Vi levere: Pædagogisk sikkerhedspersonale
 • Vi levere: Dørmænd
 • Vi levere: Event vagter

Vi hjælper i lignende opgaver:

 • Mennesker med udadreagerende adfærd og aparte adfærd

 • Mennesker med psykiske lidelser, herunder også dobbeltdiagnoser
 • Mennesker med kognitive forstyrrelser som følge af demens, apopleksi, autisme og udviklingshæmning
 • Mennesker med svære sideproblemer som f.eks. sociale problematikker
 • Mennesker med behandlingsdomme
 • Børn- og unge f.eks. på bosteder

Vi hjælper bl.a. på følgende områder:

 • Botilbud både handicap- og socialpsykiatri
 • Opgangsfællesskaber
 • Plejecentre, især demensplejecentre og skærmet demensafsnit
 • Behandlingspsykiatri
 • Rusmiddelcentre
 • Somatiske afdelinger
 • Enkeltmandstilbud og lign. særforanstaltninger